Stora köpcenter förstör miljön hävdar SNF

Svenska Naturskyddsföreningen riktar idag kritik mot de kommuner som tillåter att det byggs stora köpcenter utanför stadskärnorna.
Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen hävdar att stora köpcentra förstör miljön eftersom det krävs att kunderna tar sig dit med bil. Just nu utreds om plan och bygglagen ska ändras för att bland annat tvinga kommunerna att ta större hänsyn till miljökonsekvenser,