Tågtrafik Karlstad-Borlänge

Nu är det definitivt klart att en försöksverksamhet med tågtrafik mellan Karlstad och Borlänge ska genomföras. Regeringen har gett Rikstrafiken i uppdrag att bidra med 1,2 miljoner kronor per år till finansieringen av en försöksverksamhet under två år.
Statsrådet Ulrica Messing säger i en kommentar att goda kommunikationer är en förutsättning för den regionala utvecklingen. Den här nya tågförbindelsen knyter på ett intressant sätt samman Värmland och Bergslagen samt högskoleorterna Borlänge och Karlstad, menar regeringen. Länstrafiken i Värmland och örebro län bidrar också med pengar.