Fartkameror på riksväg 45 i sommar

Polisen kommer nu att intensifiera trafikövervakningen för att komma åt fortkörarna. Inom kort kommer fartkamerorna längs E18 att användas regelbundet. Ett par civilanställda och poliser har fått i uppdrag att sköta kamerorna.
Dessutom planeras det för nya fartkameror längs riksväg 45 mellan Fagerås och Torsby. Enligt trafikpolisens chef Hans Henriksson kommer dessa kameror att kunna att tas i bruk i sommar. Sträckan på 45:an är hårt drabbad av olyckor och polisen hoppas att fartkamerorna ska leda till en positiv förändring.