Många bönder i Värmland pessimistiska

Var femte svensk bonde investerade i stallar och ladugårdar förra året. Men bönderna i Värmland och västra Sverige är mer pessimistiska än genomsnittet och var femte bonde i regionen upplever att lönsamheten är mycket dålig.
Det är framför allt växtodlarna i västsverige som har en mer negativ bild av lönsamheten och framtidsutsikterna än kollegorna i övriga landet. De mest nöjda bönderna hittar man i Småland. Det visar årets Lantbruksbarometer, en Sifo-undersökning som varje år kartlägger böndernas tankar och planer för den egna gården.