Just nu

Kils kommun får 11 miljoner till energiprojekt

Kils kommun fick idag drygt elva miljoner kronor av Energimyndigheten för att utveckla ny teknik för att bränna avfall.
Stödet utgör en knapp fjärdedel av kostnaden för projektet som tidigare också fått stöd av EU. En följd av projektet blir bland annat ökad användning av biobränslebaserad fjärrvärme som innebär förbättringar för miljön.