Sex månaders fängelse för olaga bilaffärer

Det blev sex månaders fängelse för den 50-årige Arvikabo som importerat begagnade bilar från utlandet och sedan sålt dom vidare i Sverige.
Arvika Tingsrätt dömde mannen för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han har också fått näringsförbud i fem år. Arvikabon köpte och sålde bilar under åren 1995 till -97 utan att bokföra affärerna, vilket fick till följd att skatter och avfgifter inte betalats och att skattemyndigheten inte kunnat kontrollera verksamheten.