Polisen presenterat åtgärdspaket

Polisen i värmland har nu presenterat det åtgärdspaket som arbetsmiljöverket krävt efter inspektioner hos värmlandspolisen. Arbetsmiljöverket riktade efter inspektionerna skarp kritik mot arbetsförhållanderna där flera anstälda vittnade om hård press och dålig organsiation. Polisledningen lovar inga nyaställningar för att minska arbetsbelastningen, däremot arbetar man med olika arbetsgrupper för att förbättra arbetsförhållanderna.