Fler kvinnliga landstingschefer

Det blir fler kvinnor på topposterna inom landstingen - också i Värmland, där kvinnorna på två år ökat med knappt fem procentenheter.
Men det värmländska landstinget ligger en bit under det mål som Landstingsförbundet satt upp, att minst 40 procent av cheferna ska vara kvinnor. Tolv landsting lever just nu upp till den ambitionen - landstinget i Uppsala har nått längst med 52 procent kvinnliga chefer. Det är tidningen Landstingsvärlden som presenterar fördelningen bland landstingens förvaltningschefer, verksamhetschefer och chefläkare.