Hyresförhandlingarna klara

Hyrorna i Värmland höjs med i genomsnitt 2,46 procent.Hyresgästföreningen konstaterar i sin summering att det är under inflationstakten, som just nu är 3,4 procent.
Men för ett av Värmland 17 allmännyttiga bostadsföretag blev hyreshöjningen högre än så.Det var Årjängs Bostads AB som höjde hyrorna med i snitt 4 procent.Hyresgästföreningen noterar också att allmänt sett står taxehöjningarna för nästan hälften av vad hyrorna höjts med.