KIL

Grannar kritiska till kommunens agerande

Kils kommun har under flera år ställt krav på en lantbrukare utanför Kil när det gäller djurskydd och miljö, men åtgärder har skett endast provisoriskt, och nu har grannarna tröttnat på att ingenting händer och skrivit till länsstyrelsen och påtalat problemen.

Totalt har över 40 inspektioner gjorts på gården från 1997 till och med april 2008 och genomgående har varit att inspektörerna konstaterat brister i byggnader och djurskydd.
När det gäller djurhållningen visar även veterinärrapporter på allvarliga brister.
Senast miljöförvaltningen var ute på gården var i mitten av juni i år, efter en anmälan om att en ko i fem dagar legat död i en beteshage.
På direkt fråga, om några djur avlidit sedan en veterinär och miljöinspektör vid deras senaste besök också påträffade en död ko, så förnekade djurägaren att det varit några nya dödsfall, trots att den senaste döda kon fortfarande låg kvar i hagen.
Även grannarna ifrågasätter om antalet döda djur som rapporterats verkligen är det rätta och ber länsstyrelsen följa upp detta.
Idag finns cirka 180 djur på gården och den belastningen tål inte den leriga jorden. När det regnar rinner en illaluktande flod av lera, kodynga och ruttnande ensilage runt de gamla byggnaderna och rasthagarna.
Där och i ströbäddarna, som inte körs ut färrän på hösten, om dom körs ut, kläcks massor av flugor som gör boendet till ett helvete, skriver grannarna i sitt brev till länssytrelsen.
De avslutar sitt långa kritiska brev till länsstyrelsen med frågan vad som hindrar kommunen att kraftfullt agera.