Satsning på energi i Värmland

Ett nytt interregionalt projekt mellan Sverige och Norge har dragit igång. En storsatsning på förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljö. Förkortat FEM. Projektet involverar många företag och organisationer, allt från universitet till verkstad.