Baby dog på förlossningen

Brister i kommunikationen på Kvinnokliniken i Karlskoga gjorde att ett barn avled kort efter förlossningen. Därför har nu kliniken anmälts till Socialstyrelsen som ett Lex Maria-ärende.

Barnet var efter forlossningen svagt och hade svårt att andas sedan personalen råkat skära i moderkakan. Kvinnokliniken ringde då till Universitetssjukhuset i Örebro för att fråga om råd men personalen där uppfattade inte frågan och inget blod gavs till barnet. Socialstyrelsen ska nu titta närmare på fallet.