Christensen får ny tjänst

Region Värmland har utsett Lars Christensen till biträdande regiondirektör. Han tillträder den förste juli med särskilt ansvar för regionala tillväxtfrågor, men kvarstår också som chef för enheten Strategi & Analys, en tjänst han haft sedan februari förra året.