Försäkringskassan överklagar

Länsrätten i Värmland underkände Försäkringskassans bedömning att en Vålbergsbo i 60-årsåldern ska få livränta och sjukpenning på grund av arbetsskador och svår värk.

Enligt mannens läkare och arbetsförmedlingen finns det inget arbete som går att anpassa till hans arbetsförmåga och smärtproblem, och länsrätten gick på deras linje. Men Försäkringskassan anser att det finns flera jobb som mannen klarar av och överklagar nu domen till kammarrätten.