Inbrottstjuvarna härjar mest på andra håll

Värmland tillhör den tredjedel av landets län med minst risk att råka ut för bostadsinbrott. Störst är risken i södra Sverige, minst i norra delen av landet.

Det är säkerhetsföretaget ASSA som ställt samman uppgifter från SCB och Brottsförebyggande rådet, och jämfört antal anmälda inbrott med antal bostäder. Det är dubbelt så vanligt med inbrott i hus jämfört med i lägenheter, och de flesta inbrotten sker dagtid. Bostadsinbrotten ökade med 14 procent under förra året.