Nationellt miljösamarbete för fem i länet

Idag, torsdag, skriver fem värmländska kommuner under avsiktsförklaringen ”Uthållig kommun”, som är ett miljösamarbete mellan ett sextiotal kommuner och Energimyndigheten.

Det är Karlstad, Sunne, Hagfors, Kil och Säffle som ansluter sig till projektet där kommunerna ska kunna få hjälp av Energimyndigheten och varandra i arbetet för en mer hållbar energianvändning. - Genom det här samarbetet kommer vi att utbyta erfarenheter mellan kommunerna och vi kommer att kunna göra gemensamma program, säger Åker Pettersson Frykberg, miljöpartistiskt kommunalråd i Karlstad.