Mellanskog prishöjer

Skogsägarföreningen Mellanskog höjer priset på massaved. Höjningen innebär att ersättningen till skogsägarna ökar med 30 kronor per kubikmeter.

Därmed blir grundpriset på barr- och björkmassaved 330 kronor per kubik, och för granmassaved 345 kronor per kubik. Senast Mellanskog höjde massavedspriset var första januari.