Karlstad prisas för jämställt i äldreomsorgen

Karlstads kommun är en av få kommuner i Sverige som arbetar aktivt med jämställdhet i äldreomsorgen. En ny rapport från landets länsstyrelser lyfter fram Karlstad som ett av endast fyra goda exempel på hur man försöker främja jämställdheten när äldre ska få den hjälp de behöver.

Det som lyfts fram i rapporten är att Karlstads kommun för könsuppdelad statistik och satsar på jämställdhetsutbildning för personalen. I rapporten finns kritik mot att de flesta kommuner inte alls arbetar med jämställdhet i äldreomsorgen, det saknas mål och riktlinjer, och det är ovanligt med rutiner för hur man ska hantera våld mot äldre kvinnor.