Arvika

Start för unik feminist-utbildning

Sveriges första feministiska projektledarutbilding kommer i höst att starta på Ingesunds Folkhögskola, med hjälp av bidrag på 300.000 kronor från Region Värmland.

Projektet Creative Feminism kommer att drivas tillsammans med arrangören Galaxen i Arvika och ska ge deltagarna kunskaper om genus, jämställdhet och feminism för att motverka antidemokratiska strömningar i samhället.