Kooperativa företag ökar snabbast

Kooperativ är den företagsform som ökar snabbast i landet.
Snabbare än exempelvis aktiebolag eller enskilda firmor.
Och det är inte den gamla formen av kooperativ som byalag eller vägföreningar som står för ökningen utan helt andra typer av ekonomiska föreningar.

Den typiske kooperatören av idag bor i en storstad och är en relativt välutbildad man i 35-årsåldern sysselsatt inom tjänste- eller kunskapssektorn, med exempelvis IT.
De som tidigare har velat starta kooperativa företag har ofta blivit bemötta med skepsis när de besökt bankerna för finansiering. Men det har blivit bättre nu, säger Leif Tyrén, som är verksamhetschef för Värmlandskooperativen.