Universitetet får miljon för miljön

Disktrasor och andra produkter med materialet viskos ska tillverkas på ett miljövänligare sätt - med hjälp av Karlstads universitet.

Universitetet får ett forskningsbidrag på 1,3 miljoner kronor från statliga Vinnova. Detta för att tillsammans med två industriföretag försöka ersätta den miljöfarliga koldisulfiden med enzymer i tillverkningsprocessen.