Karlstad

Omstritt båtvrak till HD

Ägaren till det sjunkna båtvraket Björg överklagar hovrättens dom att betala skadestånd till Karlstads kommun på 290.000 kronor.

Inledningsvis ansåg tingsrätten att både ägaren och kommunen ansvarade för de skador båten fått efter att ha flyttats av kommunen. Ett beslut som kommunen överklagade, och man vann också i hovrätten. Nu är det ägaren som inte är nöjd med domen utan vill få den prövad i Högsta domstolen. Ägaren är densamme som nu har ett annat skepp stående på grund i Lurö skärgård, och som ingen kommun vill ta emot.