Färre säkra bilar i Värmland

De värmländska bilarna ligger under riksgenomsnittet när det gäller säkerhet. Detta enligt Folksam, som har kartlagt landets säkra bilar.

Bäst i landet är enligt undersökningen Kronobergs län där nästan hälften av bilarna är klassade som säkra.

På jumboplatsen ligger Gotland där två av tre bilar inte håller måttet.

Värmland placerar sig strax under riksgenomsnittet. Här är knappt 44,5 procent av bilarna klassade som säkra, och det är en procentenhet under riksgenomsnittet.

Kriterierna för om en bil kan klassas som säker eller inte är Folksams egen undersökning ”Hur säker är bilen” och resultat från internationella krocktester.

Det är främst i storstadsregionerna som de säkra bilarna finns, men en bil behöver inte vara ny för att uppfylla kraven.

Bäst i Värmland är Årjäng med knappt 47 procent säkra bilar, följt av Eda på drygt 46. Sämst är Kil där bara 42,5 procent av bilarna är säkra, enligt Folksams kartläggning.