Livsmedelsverket missnöjt med Kil

Kils kommun är bland de åtta kommuner i landet som ännu inte rapporterat in kontrollresultaten på livsmedel för 2007.

Livsmedelsverket är kritiskt, särskilt när ytterligare kommuner kommer in med ofullständiga rapporter kring livsmedelshanteringen. För att underlätta för kommunerna ska verket från 2010 ha ett mindre krångligt rapporteringssystem färdigt. Men trots allt besvär med inrapporteringen kan Livsmedelsverket ändå konstatera att maten i Sverige är säker, enligt en färsk rapport.