Tuffare vid sjukskrivning

Från och med idag gäller hårdare regler för sjukskrivningar. Det kommer bli svårare att få sjukpenning och det blir nästan omöjligt att få sjukpenning i mer än ett år, förutom vid vissa särskilda skäl, som till exempel livshotande sjukdomar.

Enligt regeringen införs det nya systemet för att göra det lättare för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Efter ett halvår går det bara att få sjukpenning om den sjukskrivne inte kan utföra något som helst arbete på arbetsmarknaden. Det betyder att den sjukskrivne ska söka annat arbete, och därmed hamnar på arbetsförmedlingen istället för på försäkringskassan.