Också mjukplast på återvinningsstationerna

Från och med november i år kommer mjukplastförpackningar att kunna samlas in på vanliga återvinningsstationer.

Mjukplast från hushåll har tidigare inte kunnat återvinnas utan oavkortat skickats till förbränning, oavsett om den källsorterats eller inte. Men nu kommer en ny metod från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen där mjukplast och hårdplast samlas in tillsammans för återvinning. Det nya systemet kommer först införas i de kommuner där det inte förekommer någon källsortering av mjukplast. I Värmland innebär det främst kommunerna Karlstad, Kil och Hammarö.