Motocross i Höljes

Nej till extra sjukvårdsresurser

Landstinget i Värmland kommer inte att sätta in några extra resurser med anledning av motocross-arrangemanget i Höljes i helgen, då omkring 20.000 personer kommer att närvara.

Tidigare har räddningstjänsten i Torsby skrivit till landstinget och påpekat att samverkan vid en skadeplats bygger på samarbete mellan polis, sjukvård och räddningstjänst och frågat vilken insatstid som sjukvården kommer att ha.
Svaret som den biträdande landstingsdirektören Hans Karlsson, ger är att inga extra ordinära insatser krävs med anledningen av tävlingarna utan att en ambulans som vanligt kommer att finnas på området för vård direkt på platsen och att ambulansen för transport till sjukhus har en inställelsetid på omkring 25 minuter.