Karlstad

Dyrt för facket när AD friar

Fackförbundet Unionen förlorade tvisten med Nya Wermlands-Tidningen om en dataingenjör omplacerad till vaktmästeriet.

Arbetsdomstolens beslut betyder att facket tvingas betala NWT:s rättegångskostnader på nästan 263.000 kronor - istället för skadestånd på cirka 400.000 kronor. Fackförbundet har hävdat att omplaceringen berott på att mannen kommit med facklig kritik bl a kring löneläget, medan tidningen hänvisat till dataintrång som mannen ska ha gjort sig skyldig till.