Kil

Ammoniakläcka på äldreboende

En kvinna i 90-årsåldern är förd till sjukhus efter att hennes kylskåp läckt ut ammoniak och orsakat irritation i luftrören och ögonen.

Kvinnan bor på Sannerudshemmet i Kil och personalen upptäckte under morgonen läckan.
Även en annan kvinna i 80-årsåldern, som bodde i rummet bredvid, är förd till sjukhus. Detta av säkerhetsskäl, enligt Anders Orre enhetschef på äldreboendet, eftersom hon har en grundsjukdom som man inte kan nonchalera.