Nio omkomna i trafiken

Nio personer har omkommit i den värmländska trafiken under det första halvåret 2008. Under samma period förra året var antalet trafikdödade elva personer. Under sommarmånaderna bedriver NTF Värmland informationskampanjer ute på länets rastplatser. Det för att hålla nere antalet olyckor som brukar öka under sommarmånaderna.