Socialstyrelsen kräver redovisning av rutiner efter psykiatripatients självmord

Efter att en 47-årig man förra sommaren tog sitt liv, kräver nu Socialstyrelsen en redovisning av landstinget för vilka rutiner som finns när det gäller upprättande av vårdplaner och kontakter med anhöriga.

47-åringen har före sitt självmord haft kontakt med psykiatrin sedan 80-talet, men socialstyrelsen har bland annat inte kunnat utläsa om någon ny bedömning, utvärdering eller nya insatser gjorts, för att mannen skulle ges behandling för sin depression.