Vill ha ökad kontakt med länsstyrelsen

Handikappförbunden i Värmland, som representerar 31 länsföreningar inom handikapprörelsen, vill få till en kontinuerlig och formaliserad kontakt med Länsstyrelsen.

De nätverksträffar som länsstyrelsen anordnat med några föreningar har varit mycket uppskattade och det är viktigt med en utökad kontakt, liknande det avtal som förbunden har med Region Värmland och landstinget, skriver handikappförbunden i ett brev till länsstyrelsen.

Avtal har tidigare funnits med försäkringskassan och länsarbetsnämnden, men där är stora omorganisationer så det är oklart hur den fortsatta samverkan med handikappförunden ska se ut.