Karlstad

Protesterna fick gehör

Föräldrar och elevers protester hjälpte. Nu får den lärare som varit mentor åt en skolklass i Karlstad vara kvar i det arbetslag hon haft under årskurs sju och fortsätta med samma klass även nästa år.

En omorganisation ledde till att läraren skulle byta arbetslag, men efter brev från föräldrar och elever där de uttryckte både oro och missnöje, har skolledningen tänkt om.