Karlstad

Stöd till ridsporten ses över

Det blev ett Brommaföretag som vann anbudsförfrågningen från kultur- och fritidsförvaltning i Karlstads kommun, när det gäller att se över stödet till ridsportsverksamheten i kommunen.

Tre av fem tillfrågade lämnade in anbud. Brommaföretaget fick konsultuppdraget på grund av omfattande erfarenhet av liknande projekt inom området. I mitten av oktober ska uppdraget vara slutfört till en kostnad av 146.000 kronor (exklusive moms).