Karlstad

Osakliga löneskillnader på Metso Paper

Enligt Jämställdhetsombudsmannen, jämo, har tolv kvinnor på Metso Paper i Karlstad för låg lön i förhållande till manliga kollegor som utför lika eller likvärdigt arbete.

Enligt en granskning av jämo finns det löneskillnader utan saklig grund som uppgår till totalt lite över 300 000 kronor per år.

Metso Paper har tagit fram en handlingsplan för hur de tolv kvinnornas löner ska justeras fram till senast maj 2009.