Forshaga

Äldreboende får kritik

Socialstyrelsen riktar kritik mot läkemedelshanteringen på ett kommunalt äldreboende i Forshaga. Detta efter att en patients psykosmedicin tappades bort och sedan hittades i en annan patients ficka. Händelsen skedde under hösten 2007.

Socialstyrelsens menar att det finns tydliga rutiner i verksamheten för läkemedelshantering och för när sjuksköterskor ska kontaktas. Rutiner som inte hade följts när händelsen inträffade.