Karlstad/Hammarö

Stort behov av båtplatser

Efterfrågan på båtplatser blir allt större i Karlstad och Hammarö, vilket har inneburit långa kötider och kontrakt som säljs dyrt. Nu planerar Skoghalls båtsällskap 200 nya båtplatser i Sörvikshamnen