Karlstad

Detaljplan för Tyggårdsviken överklagad

De principer till kallelse som Karlstad kommun har när det gäller samrådsskede och utställningstid för detaljplaner, strider mot plan och bygglagen. Det anser de 97 personer i bostadsrättsföreningen Glasberget, som undertecknat ett överklagande när det gäller detaljplanen för Tyggårdsviken i Karlstad.

När en omfattande detaljplan med byggrätter för mellan 400 och 600 lägenheter, och en tillåten bygghöjd som är långt utöver vad som är vanligt, måste boende så nära som 30 meter från planområdet få skriftlig kallelse till såväl samråd som utställning, enligt bostadsrättsföreningen.