Eget ansvar kolla regler vid utlandsjobb

Om du som arbetslös blir anvisad arbete utomlands så är det till stor del ditt eget ansvar att försäkra dig om att det hos arbetsgivaren finns ett tillräckligt arbetsrättsligt skydd. Detta trots att det är arbetsförmedlingen som anvisar arbetet.
Det bekräftar Leif Tallskog, sektionschef på arbetsförmedlingens huvudkontor, för Radio Värmland.

-Arbetsförmedlingen förmedlar jobbet, om en person sedan tar det så är inte Arbetsförmedlingen inblandad längre, säger Leif Tallskog, som uppmanar till noggrannhet när man undersöker sådant som försäkringar och kollektivavtal i det nya landet.
Leif Tallskog menar också att förmedlingen bör göra en försiktig bedömning när jobb i ett annat land anvisas.