Statliga pengar till alkoholarbete

Landstiget får bidrag med 100.000 kronor från Statens folkhälsoinstitut för sitt arbete med riskbruk av alkohol. Pengarna ska användas till att utveckla strukturer för ett förebyggande arbete och vidareutbildning av olika yrkesgrupper som arbetar bland annat inom primärvården.

Förutsättning för bidraget är att landstinget själv svarar för minst hälften av kostnaden för utveckingsarbetet.