Allt fler flickor söker stöd efter hedersrelaterat våld

Allt fler flickor söker hjälp efter att ha utsatts för hedersrelaterat våld i länet. Men Teresa Dahlström i arbetsgruppen Resursteam Heder tror inte att det beror på en reell ökning utan på den ökade kunskapen.

- Jag tror att i samband med den ökade kunskapen har vi helt andra ”glasögon” och kan uppmärksamma hederrelaterat våld på ett annat sätt. Och ungdomarna på skolan märker att vi har större kunskap och vänder sig då till oss.
Resursteam Heder startades i Värmlands län och teamet består av sjuksköterskor, poliser, barnmorskor och socialsekreterare som har spetskompetens i hedersproblematiken. Syftet är att sprida kunskap om heder till myndigheter och verksamheter som i många fall har en snäv bild av vad hedersvåld egentligen handlar om.
I massmedia lyfts ofta hedersmord och misshandel fram. Men i skolan värld handlar det om barn som inte får umgås med vem man vill eller vad man ska göra efter skolan, vilken utbildning man ska gå eller vem man ska gifta sig med, säger Teresa Dahlström.
Trots att hedersrelaterat förtryck bryter mot mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention är det vanligt i Värmland och mörkertalet är stort. Isabel Persson, kvinnofridssamordnare på Länsstyrelsen ger framförallt ett råd till dom som ska hjälpa en utsatt person.
- Vi måste lyssna på tjejerna. Vi är så prestationsinriktade att vi ibland glömmer att just lyssna, säger Isabel Persson.