Landstinget

Få läkare vill praktisera på Värmlandssjukhus

Centralsjukhuset i Karlstad och Torsby sjukhus hamnar långt ner på den årliga listan om var Sveriges yngre läkare vill praktisera.

Torsby sjukhus ligger på 56:e plats och Centralsjukhuset hamnar i år på en 58:e plats av sammanlagt 62 sjukhus.
Universitetssjukhuset i Örebro och Karlskoga lasarett hamnar i år på en 17:e plats.
Bästa sjukhuset att praktisera vid för unga läkare är Eksjö höglandssjukhus.
Det sämsta och minst populära sjukhuset i landet att praktisera vid är Södra älvsborgs sjukhus i Borås.
Undersökningen av gjord av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF.