Värnpliktig får ersättning för skada

En värnpliktig från Älvsjö som skadades på Kristinehamns garnison år 2002 har rätt till ersättning för sina skador.
Det har Kammarkollegiet beslutat efter att ha granskat fallet.
Den värnpliktige fick en allvarlig ledbandsskada under fysisk träning och får nu 19.000 kronor i ersättning.