Nytt överklagande om grundstötta skutan

Ägaren till Skutan, som ligger i Lurö skärgård, har överklagat miljödomstolens beslut om att han måste bogsera bort båten före den 26 september.

Mannen begär nu att Miljööverdomstolen stoppar beslutet och sedan gör en ny prövning av fallet. Sedan båten, som egentligen heter Aila af Karlstad, gick på grund i april har ägaren stridit med länsstyrelsen och Säffle kommun om vem som ska ta hand om båten.