Kommunen betalar 500000 kr till fd familjehem.

Karlstads Kommun har kommit till en förlikning med det par som drev ett familjehem och blev uppsagda av kommunen med omedelbar verkan.
Förlikningen kostar kommunen närmare en halv miljon kronor. Kommunen ska också utfärda ett intyg där det bland annat ska framgå att paret utfört ett gott arbete. Paret å sin sida ska flytta från den fastighet, där familjehemmet har bedrivits.