Kvinnojurer bildar nätverk

108 kvinnojourer i landet har gått samman för att bekämpa handeln med kvinnor. Bland dom Karlskoga- Degerfors Kvinnojour, Filipstads Kvinnojour och Alla Kvinnors Hus i Karlstad.
I ett upprop till regeringen och till riksdagspariterna kräver "Nätverket mot kvinnohandel och prostitution" att pengar avsätts för att hjälpa dom drabbade kvinnorna och sprida information.