Inga besparingar på Åsbackahemmet

Personalen på gruppboendet Åsbacka i Molkom har lyckats stoppa de planerade personalneddragningarna. Det privata bolaget Attendo Care ville spara så mycket att anställda vissa kvällar skulle få vara ensamma på avdelningar med sju-åtta personer.
De anställda sa då nej och vägrade dessutom att dela ut medicin till patienterna eftersom arbetsbelastningen redan var för stor. Attendo Care har nu dragit tillbaka besparingsförslaget med kravet att personalen ska börja dela ut medicin igen.