13-årig flicka vann rättstvist över kommunen

13-åriga Hanna i Eda har vunnit en rättstvist mot sin kommun. I en dom från Länsrätten ges Hanna rätt att snarast få en plats på elevhemmet vid Adolfsbergsskolan i Örebro.
Eda kommun har under tvisten hävdat att Hanna får den undervisning hon behöver hemma i Eda.Hanna har grava pedagogiska funktionshinder och behöver den specialistundervisning och det anpassade boendet som finns vid skolan i Örebro, anser Länsrätten och skriver i sin dom att Eda kommun måste betala kostnaderna för att Hanna ska undervisas i Örebro.