Tusentals måste vänta åratal på behandling

Väntetiderna på behandling vid Centralsjukhuset i Karlstad är under kontroll med två stora undantag, visar nya siffror.
De två undantagen är hudkliniken och ortopedkliniken. Just nu finns det 1 191 personer som väntat över ett år på att tas emot på hudklinikens mottagning och 204 som väntat lika länge på att komma till ortopeden. Situationen för hudkliniken kommer knappast att förbättras framöver. Antalet personer i kö som väntat minst ett år har fyrdubblats det senaste året och idag är väntetiden runt ett och ett halvt år för de drygt 2 000 personer som väntar i deras kö, visar ny statistik från landstinget.