Gustaf Fröding i konkurs

Hotell Gustaf Fröding i Karlstad är för tredje gången försatt i konkurs. Konkursförvaltaren kommer nu att driva Gustaf Fröding vidare i första hand över sommaren. Hotellet har 59 anställda.